Dansk | English | Deutsch

Sponsorer

Tak til sponsorerne, der har været økonomisk medvirkende til etableringen af Bevægelsesparken i Aalestrup:

 

Lokale- & Anlægsfonden EU/LAG Friluftsrådet Indenrigs- og Socialministeriet

Det Obelske Familiefond

         
     

 

Sparekassen Himmerland Nordea
Himmerlands Forsikring
Teknik- og Miljøforvaltningen

 

 


 

 

Særlig tak til:

  • Alle de eksterne sponsorer
  • Ildsjælene fra Aalestrup der rettede henvendelse til Vesthimmerland Kommune om udvikling af legepladserne i byen. Specielt tak til Karl Wiliam Carlsen og Morten Elkær.
  • Kommunens eget markpersonal, der har taget projektet til sig som deres eget, og som har lovet at passe godt på stedet fremover.
  • Rosenparken for det gode samarbejde og for at afstå en bid af parken til det nye anlæg
  • Aalestrup Handelsstandsforening
  • Aalestrup Borgerforening

Du er her: Start Bevægelsesparken Sponsorer